Nhà Thờ Nguyễn Cảnh (chi 2)

Giới thiệu

 

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA – Đóng cửa: 6:00 CH

Email: nhathonguyencanhchi2@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An Xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Nhà Thờ Nguyễn Cảnh (chi 2)

Họ Nguyễn Cảnh ở Nghệ An có 18 quận công, 72 tước hầu, tước Bá cùng với các vị văn khoa, hoàng giáp, tiến sĩ. Nhà Thờ Nguyễn Cảnh chi 2 thờ Nguyễn Cảnh Lan là con trai thứ Thượng Tướng Hiển Nghĩa Hầu Nguyễn Cảnh Ất và bà Tứ hạnh phu nhân Nguyễn Thị Luật. Ngài là cháu nội của Thái Bảo Thư Quận Công Nguyễn Cảnh Kiên.

Nguyễn Cảnh Lan sinh năm canh thìn 1580 tại làng Khả lâm, xã Nam Thượng, Nam Đàn trong một gia đình võ tướng lừng danh thời Lê Trung Hưng.

Từ nhỏ Nguyễn Cảnh Lan thông minh trương trực lớn lên được gia đình rèn dạy võ nghệ, văn chương. Thời vua Vịnh Tộ năm thứ 9(1627) giặc nổi dậy khắp nơi, phụng mệnh cha, ngài ra đi giúp vua đánh giặc. Trải qua muôn ngàn gian khó ngài lập công lớn, được vua phong sắc hàm Đồng Trí Nhân Lệ Hầu – Trụ Quốc.