Nhà thờ họ Nguyễn Sinh

Giới thiệu

 

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: (0238). 3825.107

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA – Đóng cửa: 5:00 CH

Email: kdtkimlien@gmail.com

Địa chỉ: Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Dòng họ Nguyễn Sinh đến Làng Sen sinh sống vào khoảng cuối thế kỷ XVI đầu thế ký XVII. Theo phong tục, con cháu đã xây dựng nhà thờ để thờ phụng tổ tiên.
Năm 1848, nhà thờ được làm lại bằng gỗ theo kiến trúc truyền thống địa phương.
Sau khi đậu cử nhân (1894), ông Nguyễn Sinh Sắc đã cung tiến tiền để xây tường, lợp ngói, lát gạch. Năm 1901 đậu phó bảng ông đã đưa cờ, biển Vua ban đến đây báo hiếu tổ tiên.
Ngày 16/6/1957, trong dịp về thăm quê lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vào thăm và dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân.
Nhà thờ họ Nguyễn Sinh là Di tích Lịch sử – Văn hóa quốc gia.