Lịch trình

Lịch trình
 • Từ ngày 12/03/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 6 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 6 địa điểm
 • 07:00
  Today Coffee Miễn phí

  Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 07:45
  Đình Giáp Đông Miễn phí

  Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 08:30
  Nhà Hàng Quang Nhuần 200.000 đ

  Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 11:30
  Nhà Thánh Bắc Thung Miễn phí

  Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 14:42
  Nhà Hàng Khánh Nam 200.000 đ

  Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 17:54
  Trung tâm mua sắm Chợ Sen Miễn phí

  Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.