Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Từ ngày 12/03/2019
 • Số ngày 4 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 14 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 00:24
  Đình Giáp Đông Miễn phí

 • 07:30
  Nhà thờ họ Võ Khắc Cần Miễn phí

 • 11:30
  Nhà Hàng Khánh Nam 200.000 đ

 • 18:00
  Nhà Thánh Bắc Thung Miễn phí

 • 21:12
  Nhà hàng Hồng Vinh Miễn phí

Ngày 2 3 địa điểm
 • 07:30
  Đền Phổ Tứ Miễn phí

 • 10:42
  Đền Thọ Toán Miễn phí

 • 13:54
  Chùa Cung Miễn phí

Ngày 3 3 địa điểm
 • 07:30
  Lăng và mộ Bà Chúa Lạng Miễn phí

 • 08:18
  Chùa Lô (Kim lô tự) Miễn phí

 • 09:54
  Đền Chùa Giai (Voi mẹp) Miễn phí

Ngày 4 3 địa điểm
 • 07:30
  Đình Đông Viên Miễn phí

 • 10:42
  Đình Trung Cần và mộ Tống Tất Thắng Miễn phí

 • 13:54
  Đền Lum Tum Miễn phí

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.