Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Từ ngày 06/03/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 6 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:30
  Nhà thờ họ Từ Miễn phí

 • 10:42
  Đình Đông Viên Miễn phí

 • 13:54
  Nhà Hàng Liệu Luyến 150.000 đ

  Xóm Hồng 1,Xã Nghi Liên

 • 18:00
  Giếng Cốc Miễn phí

Ngày 2 2 địa điểm
 • 07:00
  Đền Đông Dương Miễn phí

 • 09:12
  Nhà nghỉ Đại Thắng 300.000 đ

  Xóm 12,

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.