Chùa Đại Tuệ - Chùa Viên Quang

Chùa Đại Tuệ - Chùa Viên Quang
  • Từ ngày 27/02/2019
  • Số ngày 1 Ngày
  • Khoảng cách km
  • Số địa điểm 4 địa điểm
  • Bình luận
  • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
  • 07:00
    Chùa Đại Tuệ Miễn phí

  • 07:00
    Chùa Viên Quang Miễn phí

  • 10:42
    Đình Hoành Sơn Miễn phí

  • 13:54
    Nhà Thánh làng Ngang Miễn phí

    Xã Khánh Sơn - Nam Đàn

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.