Nhà thờ họ Từ
Nhà thờ họ Từ
Nhà thờ họ Từ

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0984218708

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: nhathohotu@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Cường, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Nhà thờ họ Từ được xây dựng giữa thế kỷ thứ 16 để thờ các vị tổ họ Từ. Ngày 5-6-1930, tại nhà thờ họ Từ, Chi bộ Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Nam Cường ra đời. Từ đó trở đi, nhà thờ họ Từ trở thành địa điểm hội họp, liên lạc bí mật của các cán bộ Xứ ủy Trung kỳ, Huyện ủy Nam Đàn, Chi bộ Đảng tổng Phù Long và tổng Nam Kim. Nhà thờ còn là nơi tổ chức in ấn và cất giấu tài liệu, truyền đơn của Đảng.  Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Nhà thờ họ Từ là nơi đầu tiên được Uỷ ban Kháng chiến hành chánh xã mở lớp bình dân học vụ hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào chống giặc dốt, xoá nạn mù chữ. Từ năm 1947- 1954, nhà thờ họ Từ là nơi học tập, chỉnh huấn của tiểu đoàn 304, Sư đoàn 325 và một số đơn vị chiến đấu ở Bình Trị Thiên ra tập kết điều dưỡng.  Với những đóng góp to lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, đặc biệt là ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhà thờ họ Từ được xây dựng giữa thế kỷ thứ 16 để thờ các vị tổ họ Từ.

Ngày 5-6-1930, tại nhà thờ họ Từ, Chi bộ Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Nam Cường ra đời. Từ đó trở đi, nhà thờ họ Từ trở thành địa điểm hội họp, liên lạc bí mật của các cán bộ Xứ ủy Trung kỳ, Huyện ủy Nam Đàn, Chi bộ Đảng tổng Phù Long và tổng Nam Kim. Nhà thờ còn là nơi tổ chức in ấn và cất giấu tài liệu, truyền đơn của Đảng. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Nhà thờ họ Từ là nơi đầu tiên được Uỷ ban Kháng chiến hành chánh xã mở lớp bình dân học vụ hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào chống giặc dốt, xoá nạn mù chữ. Từ năm 1947- 1954, nhà thờ họ Từ là nơi học tập, chỉnh huấn của tiểu đoàn 304, Sư đoàn 325 và một số đơn vị chiến đấu ở Bình Trị Thiên ra tập kết điều dưỡng. 

Với những đóng góp to lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, đặc biệt là trong cao trào cách mạng 1930-1931, năm 2001 Bộ Văn hóa Thông tin đã có quyết định công nhận Nhà thờ họ Từ là Di tích Lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

https://baonghean.vn/mot-dong-ho-giau-truyen-thong-cach-mang-27982.html

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí