Nhà thờ họ Trần Phúc
Nhà thờ họ Trần Phúc

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0372430151

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: nhathohotranphuc@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Cường, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Nhà thờ họ Trần Phúc thuộc xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đây là nhà thờ họ Trần Phúc, đã được công nhận là di tích cấp Tỉnh.

Nhà thờ họ đã được tôn tạo tu sửa lại, là nơi cúng bái của dòng họ Trần Phúc tại xã Nam Cường.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhà thờ họ Trần Phúc thuộc xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đây là nhà thờ họ Trần Phúc, đã được công nhận là di tích cấp Tỉnh.

Nhà thờ họ đã được tôn tạo tu sửa lại, là nơi cúng bái của dòng họ Trần Phúc tại xã Nam Cường.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí