Nhà thờ họ Nguyễn Trọng
Nhà thờ họ Nguyễn Trọng
Nhà thờ họ Nguyễn Trọng
Nhà thờ họ Nguyễn Trọng

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: nhathonguyentrong@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Dòng họ Nguyễn Trọng làng Trung Cần (xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)  Tính từ vị thủy tổ đầu tiên là cụ Nguyễn Trọng Quyên, dòng họ Nguyễn Trọng làng Trung Cần đã phát tích thành 10 chi họ là Trung Cần, Nam Phúc (huyện Nam Đàn), Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc), Đô Yên (xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên), Hưng Long (huyện Hưng Nguyên), Thanh An, Thanh Văn (huyện Thanh Chương), huyện Anh Sơn của tỉnh Nghệ An; Đức La (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Cát Đằng (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Cho đến nay, các thế hệ con cháu của dòng họ Nguyễn Trọng không những phát triển đông đảo về số lượng, mở rộng địa bàn sinh sống tại khắp các vùng miền trong cả nước mà còn sản sinh ra những nhân vật có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Dòng họ Nguyễn Trọng, tự hào “tam thế ngũ hoàng hoa” (3 đời, 5 lần đi sứ), nổi tiếng với 3 cha con, ông cháu gồm: Lại bộ Thị lang - Hầu quận công Nguyễn Trọng Thường (1681 - 1735), Hữu Thị lang - Nguyễn Trọng Đương (1724 –-1786), Hàn lâm ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Dòng họ Nguyễn Trọng làng Trung Cần (xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) 

Tính từ vị thủy tổ đầu tiên là cụ Nguyễn Trọng Quyên, dòng họ Nguyễn Trọng làng Trung Cần đã phát tích thành 10 chi họ là Trung Cần, Nam Phúc (huyện Nam Đàn), Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc), Đô Yên (xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên), Hưng Long (huyện Hưng Nguyên), Thanh An, Thanh Văn (huyện Thanh Chương), huyện Anh Sơn của tỉnh Nghệ An; Đức La (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Cát Đằng (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Cho đến nay, các thế hệ con cháu của dòng họ Nguyễn Trọng không những phát triển đông đảo về số lượng, mở rộng địa bàn sinh sống tại khắp các vùng miền trong cả nước mà còn sản sinh ra những nhân vật có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Dòng họ Nguyễn Trọng, tự hào “tam thế ngũ hoàng hoa” (3 đời, 5 lần đi sứ), nổi tiếng với 3 cha con, ông cháu gồm: Lại bộ Thị lang - Hầu quận công Nguyễn Trọng Thường (1681 - 1735), Hữu Thị lang - Nguyễn Trọng Đương (1724 –-1786), Hàn lâm viện Hiệu thảo Nguyễn Trọng Đường (1746 - ?). Cả 3 tiến sỹ họ Nguyễn Trọng thời Lê, đều được cử đi sứ nhà Thanh, đều được khắc tên tuổi tại nhà bia Văn miếu Quốc Tử giám ở kinh thành Thăng Long… Hiện tại, nhà thờ họ Nguyễn Trọng tại xã Nam Trung đang thờ tự 3 vị này.

Truyền thống văn hóa của dòng họ Nguyễn Trọng với những nhân vật tiêu biểu như Nguyễn Trọng Thường, Nguyễn Trọng Đương, Nguyễn Trọng Đường, Nguyễn Trọng Khang, Nguyễn Trọng Vũ, Nguyễn Trọng Thư, Nguyễn Trọng Cảnh… đã có nhiều đóng góp nổi bật trên lĩnh vực chính trị, thể hiện qua các hệ thống quan chức, phẩm trật đã từng nắm giữ; trên lĩnh vực văn học được thể hiện rõ nét qua những tác phẩm thơ văn. Đặc biệt là trên lĩnh vực bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc thời trung đại, dòng họ Nguyễn Trọng ở làng Trung Cần đã có 4 người tham gia đoàn sứ, với 5 lần đi sứ sang nhà Thanh, trong đó Nguyễn Trọng Vũ là nhân vật duy nhất của dòng họ đi sứ hai lần. Có thể khẳng định rằng, dòng họ Nguyễn Trọng ở làng Trung Cần và các nhân vật tiêu biểu của dòng họ này đã có nhiều “đóng góp về văn hóa, lịch sử của nước nhà”. Tên tuổi và sự nghiệp của họ không chỉ được sử sách, bia đá ghi chép, lưu danh mà còn được hậu thế luôn tưởng nhớ, tôn vinh.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí