Nhà thờ họ Nguyễn Tất

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: nhathohonguyentat@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Nhà thờ họ Nguyễn Tất

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhà thờ họ Nguyễn Tất

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí