Nhà thờ họ Nguyễn Hữu
Nhà thờ họ Nguyễn Hữu
Nhà thờ họ Nguyễn Hữu
Nhà thờ họ Nguyễn Hữu
Nhà thờ họ Nguyễn Hữu

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: nguyenhuu@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Thượng, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Ở Nam Đàn (Nghệ An), dòng họ Nguyễn Hữu có bề dày lịch sử gần 500 năm với 17 đời và 5 chi hậu duệ luôn viết tiếp truyền thống hiếu học, khoa bảng, đóng góp vào sự phát triển quê hương, đất nước. 
Dòng họ Nguyễn Hữu có nguồn gốc từ xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Vào thế kỷ XVI, ông Nguyễn Hữu Nhuận Ốc di cư vào Trang Cần Cung sinh cơ lập nghiệp và trở thành vị thủy tổ của dòng họ Nguyễn Hữu nơi đây.
Hiện nay, nhà thờ Nguyễn Hữu đang lưu giữ lại được quần áo và tư  của Thống Chinh Tống Tất Thắng.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Ở Nam Đàn (Nghệ An), dòng họ Nguyễn Hữu có bề dày lịch sử gần 500 năm với 17 đời và 5 chi hậu duệ luôn viết tiếp truyền thống hiếu học, khoa bảng, đóng góp vào sự phát triển quê hương, đất nước. 
Dòng họ Nguyễn Hữu có nguồn gốc từ xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Vào thế kỷ XVI, ông Nguyễn Hữu Nhuận Ốc di cư vào Trang Cần Cung sinh cơ lập nghiệp và trở thành vị thủy tổ của dòng họ Nguyễn Hữu nơi đây.
Hiện nay, nhà thờ Nguyễn Hữu đang lưu giữ lại được quần áo và tư  của Thống Chinh Tống Tất Thắng.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí