Nhà thờ họ Nguyễn Duy
Nhà thờ họ Nguyễn Duy
Nhà thờ họ Nguyễn Duy

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: nguyenduy@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Thượng, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Trong quá trình hình thành và phát triển trên 500 năm, dòng họ Nguyễn Duy đã cùng nhiều dòng họ khác đến vùng đất Trảo Nha này sinh cơ lập nghiệp và đã sinh ra cho quê hương dân tộc những người con ưu tú như: Tiến sỹ Nguyễn Nhân Hiếu, Hiệu sinh Nguyễn Thọ Diên, Tú tài Nguyễn Duy Phiên…

Di tích nhà thờ họ Nguyễn Duy là nơi thờ các nhân vật lịch sử thời Lê như Tiến sỹ Nguyễn Nhân Hiếu, Kiệt trung Tướng quân Nguyễn Thọ Diên và đặc biệt là danh nhân lịch sử thời Nguyễn "Bách tuế - Ngũ đại đồng đường" Tú tài Nguyễn Duy Phiên, những người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của lịch sử đất nước.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Trong quá trình hình thành và phát triển trên 500 năm, dòng họ Nguyễn Duy đã cùng nhiều dòng họ khác đến vùng đất Trảo Nha này sinh cơ lập nghiệp và đã sinh ra cho quê hương dân tộc những người con ưu tú như: Tiến sỹ Nguyễn Nhân Hiếu, Hiệu sinh Nguyễn Thọ Diên, Tú tài Nguyễn Duy Phiên…

Di tích nhà thờ họ Nguyễn Duy là nơi thờ các nhân vật lịch sử thời Lê như Tiến sỹ Nguyễn Nhân Hiếu, Kiệt trung Tướng quân Nguyễn Thọ Diên và đặc biệt là danh nhân lịch sử thời Nguyễn "Bách tuế - Ngũ đại đồng đường" Tú tài Nguyễn Duy Phiên, những người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của lịch sử đất nước.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí