Nhà Thánh Hoành Sơn (làng Ngang)
Nhà Thánh Hoành Sơn (làng Ngang)

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: langngang@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Nhà Thánh Hoành Sơn -  nơi hiện diện quán văn chỉ Hoành Sơn đồ sộ, mà người dân địa phương gọi nôm na là nhà Thánh làng Ngang, thờ Khổng Tử và các vị tiên hiền. Dưới 2 lối đi có 4 tấm bia đá, khắc chữ Hán 2 mặt, đặt đối xứng nhau qua sân lộ thiên, ghi danh gần 20 người con ưu tú của làng đậu đại khoa và trung khoa Hán học (hoàng giáp, thám hoa, tiến sỹ, cử nhân…). Nơi đây, hàng năm đã từng diễn ra những ngày tế Thánh do Hội Tư văn chủ trì, nhằm tôn vinh đạo Nho và truyền thống hiếu học của làng.

Năm 2018, Nhà Thánh Hoành Sơn vinh dự được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhà Thánh Hoành Sơn -  nơi hiện diện quán văn chỉ Hoành Sơn đồ sộ, mà người dân địa phương gọi nôm na là nhà Thánh làng Ngang, thờ Khổng Tử và các vị tiên hiền. Dưới 2 lối đi có 4 tấm bia đá, khắc chữ Hán 2 mặt, đặt đối xứng nhau qua sân lộ thiên, ghi danh gần 20 người con ưu tú của làng đậu đại khoa và trung khoa Hán học (hoàng giáp, thám hoa, tiến sỹ, cử nhân…). Nơi đây, hàng năm đã từng diễn ra những ngày tế Thánh do Hội Tư văn chủ trì, nhằm tôn vinh đạo Nho và truyền thống hiếu học của làng.

Năm 2018, Nhà Thánh Hoành Sơn vinh dự được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí