Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Xóm Mậu 4 Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

0943.800.008

nhahangsenque@mynghean.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)