Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 15:00 - Đóng cửa: 06:59

Xóm Trù 2 xã Kim Liên

0975483147

nhphuongthong@mynghean.vn

Điểm đặc trưng

Dịch vụ nhà hàng

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)