Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Xóm Hồng 1, Xã Kim Liên Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

0988558748

nhnhungchinh@mynghean.vn

Điểm đặc trưng

Dịch vụ nhà hàng

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)