Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 10:00 - Đóng cửa: 21:59

Xóm Mậu 4, xã Kim Liên Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

0912200380

nhnghiaoanh1@mynghean.vn

Điểm đặc trưng

Dịch vụ nhà hàng

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)