Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 21:00

Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

0975536499

nhahangngantrinh@mynghean.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)