Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 22:00

Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

0966372525

nhahangcaudonxanh@mynghean.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)