Mộ Đặng Thái Thân

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: Modangthaithan@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Đặng Thái Thân (hiệu Ngư Hải, Ngư Ông) sinh năm 1873 tại làng Hải Côn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Năm 1904, ông cùng cụ Phan Bội Châu và một số nhà yêu nước khác lập ra hội Duy Tân, khởi xướng phong trào Đông du. Năm 1908, ông bị giặc Pháp bao vây, biết rằng sẽ khó  thoát, ông tự sát sau khi bắn chết tên tay sai Một Độ và hủy hết tài liệu bí mật. Thực dân Pháp cho kéo lê thi thể ông từ huyện Nghi Lộc về TP.Vinh. Khâm phục ý chí kiên cường và đức hy sinh cao cả của Đặng Thái Thân nên nhân dân đã bí mật an táng ông ở TP.Vinh. Về sau, cụ Phan bội Châu di chuyển hài cốt của cụ Đặng Thái Thân về chôn cất ở quê vợ tại cánh đồng Nội Nại, làng Thanh Thủy (nay là xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn).

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đặng Thái Thân (hiệu Ngư Hải, Ngư Ông) sinh năm 1873 tại làng Hải Côn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Năm 1904, ông cùng cụ Phan Bội Châu và một số nhà yêu nước khác lập ra hội Duy Tân, khởi xướng phong trào Đông du. Năm 1908, ông bị giặc Pháp bao vây, biết rằng sẽ khó  thoát, ông tự sát sau khi bắn chết tên tay sai Một Độ và hủy hết tài liệu bí mật. Thực dân Pháp cho kéo lê thi thể ông từ huyện Nghi Lộc về TP.Vinh. Khâm phục ý chí kiên cường và đức hy sinh cao cả của Đặng Thái Thân nên nhân dân đã bí mật an táng ông ở TP.Vinh. Về sau, cụ Phan bội Châu di chuyển hài cốt của cụ Đặng Thái Thân về chôn cất ở quê vợ tại cánh đồng Nội Nại, làng Thanh Thủy (nay là xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn).

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí