Đền thờ Lê Đức Tuy
Đền thờ Lê Đức Tuy
Đền thờ Lê Đức Tuy
Đền thờ Lê Đức Tuy

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: leductuy@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Hùng Tiến, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Ngài Lê Đức Tuy sinh năm Giáp Tý – đời thứ 6 của Ngài Lê Viết Tạo, dòng dõi thông thái yêu nước – gốc tỉnh Hải Dương. Do biến loạn xã tắc Ngài đến tỉnh Kiến An , rồi vào Ngọc Lâm, Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An. Sau đó dựng cơ đồ ở Thịnh Lạc, Nam Đàn. Ngài học ở trường Quốc Tử Giám, 23 tuổi đỗ Giám Sinh. Làm quan quản lĩnh đại phu Vinh Phúc Bá. Được phong sắc Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù Tôn Thần. Khi ngài qua đời triều đình cho dựng bia đá  ghi công đức. Lập đền thờ trên diện tích 27500m2 . Đền thờ có Tam tòa, Tiền Đường uy Nghi thiêng liêng, ngoại thất có dãy nhà tả vi, hữu vu, có cổng tam quan, bản doanh đền thờ uy linh hùng tráng. Ngài là thủy tổ dòng họ Lê ở Thịnh Lạc, mảnh đất địa linh nhân kiệt. Các đời sau ngày càng phát triển. Và rộng ra nhiều chi nhánh tại: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Chương…Các đời sau có chức tước quan trọng trong các triều đại. Sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay có nhiều người ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Ngài Lê Đức Tuy sinh năm Giáp Tý – đời thứ 6 của Ngài Lê Viết Tạo, dòng dõi thông thái yêu nước – gốc tỉnh Hải Dương. Do biến loạn xã tắc Ngài đến tỉnh Kiến An , rồi vào Ngọc Lâm, Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An. Sau đó dựng cơ đồ ở Thịnh Lạc, Nam Đàn. Ngài học ở trường Quốc Tử Giám, 23 tuổi đỗ Giám Sinh. Làm quan quản lĩnh đại phu Vinh Phúc Bá. Được phong sắc Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù Tôn Thần. Khi ngài qua đời triều đình cho dựng bia đá  ghi công đức. Lập đền thờ trên diện tích 27500m2 . Đền thờ có Tam tòa, Tiền Đường uy Nghi thiêng liêng, ngoại thất có dãy nhà tả vi, hữu vu, có cổng tam quan, bản doanh đền thờ uy linh hùng tráng.
Ngài là thủy tổ dòng họ Lê ở Thịnh Lạc, mảnh đất địa linh nhân kiệt. Các đời sau ngày càng phát triển. Và rộng ra nhiều chi nhánh tại: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Chương…Các đời sau có chức tước quan trọng trong các triều đại. Sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay có nhiều người trình độ đại học và trên đại học… có nhiều sĩ quan Trung cấp, cao cấp trong quân đội.

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, đền thờ Lê Đức Tuy là nơi hoạt động bí mật của tổ chức cách mạng. Sau thời kỳ 1945, là trụ sở của chính quyền xã Thịnh Lạc.
Nay, Đảng, nhà nước Việt Nam chủ trương phục hồi di tích lịch sử văn hóa. Ngày 27-1-1997 tỉnh Nghệ An có văn bản công nhận đền thờ ngài Lê Đức Tuy là di tích lịch sử văn hóa. Giao cho huyện Nam Đàn quản lý cùng với xã và dòng họ Lê có ý thức trách nhiệm bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa quý giá này.
Nêu đạo lý Hiếu, Trung, Nghĩa, Nhân, cùng với công sức to lớn của tổ tiên, có được danh nghĩa di tích lịch sử văn hóa Đền thờ ngài Lê Đức Tuy các thế hệ dòng họ ngài thường xuyên Tâm, Đức được là niềm vinh quang của dòng họ, là danh thắng của địa phương, là thành viên của di sản văn hóa Việt Nam.
Ngày 29/12/2017, Đền Thờ Ngài Lê Đức Tuy vinh dự được nhà nước công nhận di tích lịch sử Quốc Gia.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí