Giếng Cốc
Giếng Cốc
Giếng Cốc
Giếng Cốc

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: (0238). 3825.107

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: kdtkimlien@gmail.com

Địa chỉ: Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Giếng Cốc nằm trong khuôn viên Khu di tích Kim Liên do ông Nguyễn Danh Cốc người làng Phú Đầm, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh đào khoảng thời gian sau năm 1708 để lấy nước cho gia đình dùng. Trong thời gian sinh sống ở Làng Sen từ năm 1901 – 1906, cậu Nguyễn Sinh Cung thường ra đây lấy nước cho gia đình dùng, giúp cha đun nước pha chè tiếp các sĩ phu yêu nước. giếng Cốc cũng là nơi để lại nhiều dấu ấn kỷ niệm về thời niên thiếu của Người.
Nguồn: http://thegioidisan.vn/vi/di-tich-lang-sen---que-noi-chu-tich-ho-chi-minh.html

Bản đồ

Giới thiệu

×

Giếng Cốc nằm trong khuôn viên Khu di tích Kim Liên do ông Nguyễn Danh Cốc người làng Phú Đầm, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh đào khoảng thời gian sau năm 1708 để lấy nước cho gia đình dùng. Trong thời gian sinh sống ở Làng Sen từ năm 1901 – 1906, cậu Nguyễn Sinh Cung thường ra đây lấy nước cho gia đình dùng, giúp cha đun nước pha chè tiếp các sĩ phu yêu nước. giếng Cốc cũng là nơi để lại nhiều dấu ấn kỷ niệm về thời niên thiếu của Người.
Nguồn: http://thegioidisan.vn/vi/di-tich-lang-sen---que-noi-chu-tich-ho-chi-minh.html

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí