Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Mộ bà Hoàng Thị Loan

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Cụm di tích Hoàng Trù

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Cửa hàng Lưu niệm Quê Nội

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Nhà hàng Sen Quê

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Nhà thờ họ Nguyễn Sinh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm (ông nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nhà cụ Vương Thúc Quý

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Đền Thánh Cả

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00