Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Today Coffee

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 07:00
 • Đình Giáp Đông

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà Hàng Quang Nhuần

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Nhà Thánh Bắc Thung

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nhà Hàng Khánh Nam

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Trung tâm mua sắm Chợ Sen

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 21:30