Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Mộ bà Hoàng Thị Loan

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Đền Bản Thổ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền thờ và Mộ thân mẫu Mai Hắc Đế

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00