Đình Trung Hòa
Đình Trung Hòa

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: dinhtrunghoa@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn.

Đình thờ bản cảnh thánh hoàng thái phó quốc công Nguyễn Cảnh Hoan.

Đình xây dựng đã lâu, sau chiến tranh bị hư hại nặng nề. Năm 2008 được xây dựng trùng tu lại.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Địa chỉ: Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn.

Đình thờ bản cảnh thánh hoàng thái phó quốc công Nguyễn Cảnh Hoan.

Đình xây dựng đã lâu, sau chiến tranh bị hư hại nặng nề. Năm 2008 được xây dựng trùng tu lại.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí