Đình làng Sen
Đình làng Sen
Đình làng Sen
Đình làng Sen

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: (0238). 3825.107

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: kdtkimlien@gmail.com

Địa chỉ: Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nam Đàn

Đền làng sen được nhân dân Làng Sen góp công của xây dựng vào năm Mậu Thìn (1882) để thờ một vị thần họ Trần. Dưới thời đại phong kiến, đền đã được sắc phong nhiều lần. Hàng năm nhân dân tổ chức tế thần vào dịp lễ Thượng Nguyên ( 15-02 âm lịch).

Sinh thời, ông Nguyễn Sinh Sắc, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm đã có nhiều đóng góp trong việc tôn tạo, cúng tiến đồ tế khí cho đền.

Ngày 19-12-1961, trong dịp về thăm quê hương lần thứ 2, chủ tịch Hồ Chí Minh đã vào thăm đền, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ chủ chốt của huyện Nam Đàn và xã Nam Liên ( nay là xã Kim Liên).

 

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền làng sen được nhân dân Làng Sen góp công của xây dựng vào năm Mậu Thìn (1882) để thờ một vị thần họ Trần. Dưới thời đại phong kiến, đền đã được sắc phong nhiều lần. Hàng năm nhân dân tổ chức tế thần vào dịp lễ Thượng Nguyên ( 15-02 âm lịch).

Sinh thời, ông Nguyễn Sinh Sắc, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm đã có nhiều đóng góp trong việc tôn tạo, cúng tiến đồ tế khí cho đền.

Ngày 19-12-1961, trong dịp về thăm quê hương lần thứ 2, chủ tịch Hồ Chí Minh đã vào thăm đền, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ chủ chốt của huyện Nam Đàn và xã Nam Liên ( nay là xã Kim Liên).

 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí