Trạm Y tế xã Kim Liên

Xã Kim Liên - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 3825296

Trạm Y tế xã Nam Cát

Xã Nam Cát - Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 3825793

Trạm Y tế xã Nam Hưng

Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0973.752.445

Trạm Y tế Xã Xuân Hòa

Xã Xuân Hòa - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0946.530.641

Trạm Y tế Xã Nam Thượng

Xã Nam Thượng - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0978.215.576

Trạm Y tế Xã Vân Diên

Xã Vân Diên - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 3921833

Trạm Y tế Xã Nam Xuân

Xã Nam Xuân - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0394.813.345

Trạm Y tế Xã Xuân Lâm

Xã Xuân Lâm - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 3825792

Trạm Y tế xã Nam Giang

Xã Nam Giang - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 3825464

Trạm Y tế Xã Nam Thái

Xã Nam Thái - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 3785858

Trạm Y tế Xã Nam Tân

Xã Nam Tân - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0944.856.735

Trạm Y tế xã Nam Phúc

Xã Nam Phúc - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0943.650.373

Trạm Y tế xã Nam Cường

Xã Nam Cường - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0982.071.052

Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn

Khối Quang Trung, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0965.381.414

Phòng khám An Phước

tt. Nam Đàn, Nam Đàn District, Nghe An, Vietnam

Số điện thoại: 0932.44.1819

Trạm Y tế xã Nam Nghĩa

Xã Nam Nghĩa - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 3785165

Trạm Y tế Xã Hùng Tiến

Xã Hùng Tiến - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0974.920.118

Trạm Y tế Xã Nam Anh

Xã Nam Anh - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 3921835

Trạm Y tế Xã Nam Lộc

Xã Nam Lộc - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0915.000.421

Trạm Y tế Xã Hồng Long

Xã Hồng Long - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 036.893.1803

Trạm Y tế Xã Nam Thanh

Xã Nam Thanh - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 3921832

Trạm Y tế Xã Nam Lĩnh

Xã Nam Lĩnh - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0986.688.491

Trạm Y tế xã Nam Kim

Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0987.634.557

Trạm Y tế xã Nam Trung

Xã Nam Trung - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0985.525.672

Trạm Y tế xã Khánh Sơn

Xã Khánh Sơn - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0983.315.269

Trạm Y tế Thị trấn Nam Đàn

Thị Trấn Nam Đàn - Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0949.190.451

Phòng Khám Tân Thanh

tt. Nam Đàn, Nam Đàn District, Nghe An, Vietnam

Số điện thoại: (0238) 3921666