Nam Đàn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch

06/10/2020 24/11/2022

Thị trấn Nam Đàn

141 0

Đến năm 2025, huyện Nam Đàn (Nghệ An) phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch, thực hiện mong mỏi của Bác Hồ: “Xã Kim Liên trở thành xã “kiểu mẫu”, huyện Nam Đàn trở thành huyện “kiểu mẫu”".

Đến năm 2025, huyện Nam Đàn (Nghệ An) phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch, thực hiện mong mỏi của Bác Hồ: “Xã Kim Liên trở thành xã “kiểu mẫu”, huyện Nam Đàn trở thành huyện “kiểu mẫu”".

Trong suốt hành trình thực hiện khát vọng “độc lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ về quê mẹ (Nam Đàn) có 2 lần, nhưng quê hương luôn chiếm vị trí đặc biệt trong tim người. Trong những lần về thăm quê hoặc viết thư gửi về quê, Người luôn bày tỏ mong muốn "Xã Kim Liên trở thành xã “kiểu mẫu”, huyện Nam Đàn trở thành huyện “kiểu mẫu”".

         Nam Đàn có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 13 di tích cấp quốc gia và 22 di tích cấp tỉnh, đó là lợi thế để phát triển du lịch (Ảnh minh họa: dulichnghean.gov.vn)

         Theo tư liệu lưu trữ của tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi 6 bức điện, thư, 1 bài viết cho Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn, có 1 buổi nói chuyện với đồng bào xã Nam Liên “...Tôi mong Cậu, Dượng cùng các cụ, các vị đôn đốc giúp đỡ đồng bào địa phương xung phong thi đua ái quốc, làm cho Nam Đàn trở thành một huyện kiểu mẫu, Nghệ An thành một tỉnh kiểu mẫu, trong mọi công việc kháng chiến, kiến quốc”(1).

         Dịp về thăm quê lần thư 2 tháng 2/1961, Bác đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ và đồng bào xã Nam Liên (nay là xã Kim Liên). Bác căn dặn: "Phải làm cho Nam Liên thành một xã gương mẫu "... và "xã khác của huyện Nam Đàn cũng như thế”(2).

         50 năm Bác đi xa cũng là 50 năm Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn nỗ lực thực hiện mong mỏi của Người. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng với nhân dân huyện Nam Đàn đã hăng hái tham gia đóng góp sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, tích cực đổi mới xây dựng quê hương và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhân dân xã Kim Liên, xây dựng kênh thủy lợi

          Là đơn vị duy nhất trong 4 huyện thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong cả nước, với nỗ lực và quyết tâm cao, Nam Đàn đã về đích chỉ sau 7 năm thực hiện (tháng 5/2018). Trong 7 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Nam Đàn đã huy động được hơn 1.503 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 346,7 tỷ đồng (chiếm 22,65%) để xây dựng 874 km đường giao thông; 38 trường học cao tầng; 17 trạm y tế; 19 trụ sở làm việc; 17 nhà văn hóa xã, thị trấn; xây dựng mới và nâng cấp 330/330 nhà văn hóa xóm, khối. Đã có 23/23 xã được công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã được công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài sự bề thế, khang trang của cơ sở hạ tầng, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch mạnh mẽ: giảm tỷ trọng nông nghiệp (từ 49,23%/năm 2011 xuống còn 37,46%/2018); tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng (từ 20,9%/2011 lên 29,97% /2018); dịch vụ từ 29,87%/2011 lên 33,75%/2018); thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,3%, tăng 2,46 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,16%, giảm 14,04% so với năm 2010). 

Con đường mẫu tại xóm 3 - Kim Liên

           Sản xuất nông nghiệp phát triển, đến nay có 100% diện tích đất nông nghiệp đạt giá trị từ 70 triệu đồng/ha/năm trở lên. Nhiều mô hình sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật đảm bảo an toàn và cho hiệu quả cao như: mô hình bí đỏ xã Nam Trung, bí đỏ, hoa cây cảnh tại xã Vân Diên, rau mầm xã Nam Cát, các loại rau màu xã Nam Anh, Nam Xuân... Đặc biệt, Nam Đàn đã xây dựng được một số mô hình rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã Nam Thanh, Vân Diên, Xuân Hòa; mô hình rau trong nhà lưới tại các xã Nam Anh, Nam Phúc...; Đồng thời tiếp tục duy trì được các vùng sản xuất có liên kết như: sản xuất lạc giống tại Nam Lộc, lúa giống Bắc Thịnh tại Kim Liên, Nam Giang, Nam Cát,…

         Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, toàn huyện hiện có 84% (62/74) trường đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên đạt chuẩn; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 88%, có 24/24 xã, thị trấn có thiết chế văn hóa thể thao cơ bản đạt chuẩn, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu hoạt động văn hóa của người dân; có 13/24 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,1%.

          Cán bộ, đảng viên nhân dân tin tưởng, tích cực thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, yên tâm, hăng hái lao động sản xuất không có điểm nóng, vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn.

          Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống ngày một rõ nét, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

          Con đường phía trước còn dài. Hiện nay, Nam Đàn đang tập trung triển khai thực hiện Đề án xây dựng Huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch giai đoạn 2018- 2025. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỷ trọng du lịch, dịch vụ chiếm khoảng 42 - 43% trong cơ cấu kinh tế của huyện, trong đó 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch.

           Còn rất nhiều khó khăn phía trước phải vượt qua. Ông Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định, trong giai đoạn hiện nay, việc học tập Bác một cách thiết thực nhất là quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng Nam Đàn trở thành Huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch. Đó vừa trách nhiệm, vừa là khát vọng cháy bỏng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân. Để thực hiện được mục tiêu đó, cấp uỷ, chính quyền huyện đã và đang triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, bám sát thực tiễn trong từng giai đoạn, phát huy cao nội lực; phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện Nam Đàn trở thành Huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch, xứng đáng với niềm tin yêu và nguyện ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho quê hương”.

                                                                                                        Nguồn Báo: dangcongsan.vn

Bản đồ

Lịch trình mẫu