Nam Đàn tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000 – 2020

01/10/2020 14/10/2020

37 0

Chiều ngày 30/9, Nam Đàn đã tổ chức Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các văn bản, đề án về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020. Tham dự có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Chiều ngày 30/9, Nam Đàn đã tổ chức Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các văn bản, đề án về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020. Tham dự có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Đàn.

( Đ/c Vương Hồng Thái - UVBTV - phó chủ tịch TT- UBND huyện khai mạc hội nghị )

( Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh - TUV - giám đốc sở VH&TT tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo hội nghị ) 

 

( Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh về dự hội nghị  )

( Lãnh đạo huyện Nam Đàn về tham dự hội nghị )

20 năm qua, Nam Đàn đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ban hành các văn bản, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. Nhờ vậy, phong trào đã được người dân hưởng ứng sôi nổi và thu được nhiều kết quả nổi bật, toàn huyện xây mới và nâng cấp 330 nhà văn hóa với gần 100 tỷ đồng, cuối năm 2019 có 24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn về thiết chế văn hóa thể thao (theo số liệu cũ); xuất hiện hàng trăm tấm gương “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực; Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 87,6% năm 2019; 93% xóm, khối được công nhận danh hiệu văn hóa; 97% cơ quan, đơn vị văn hóa. Đặc biệt, gắn phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2017, Nam Đàn được công nhận huyện NTM, năm 2019, được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng huyện NTM kiểu mẫu.

( Đ/c Nguyễn Duy Thảo - UVBTV- trưởng ban dân vận - chủ tịch UBMTTQ huyện, trình bày báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào ''TDĐKXDĐSVH" )

( Đ/c Trần Thị Hiên - phó bí thư TT huyện uỷ, chủ tịch HĐND trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phòng trào xây dựng đời sống văn hoá )

( Đ/c Nguyễn Hồng Sơn - chủ tịch UBND huyện, trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phòng trào xây dựng đời sống văn hoá )

( Đ/c Nguyễn Hồng Sơn - chủ tịch UBND huyện, trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phòng trào xây dựng đời sống văn hoá )

( Đ/c Vương Hồng Thái - phó chủ tịch TT-UBND huyện  trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu trong phòng trào xây dựng đời sống văn hoá )

( Đ/c Phạm Văn Aí - phó chủ tịch TT-HĐND huyện  trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phòng trào xây dựng đời sống văn hoá )

 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp, nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình ngày càng được nâng cao; những giá trị văn hoá gia đình Việt Nam, các phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ gìn và phát huy; góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Dịp này, UBND huyện Nam Đàn đã khen thưởng cho 59 tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020” và thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020./.

Bản đồ

Lịch trình mẫu