Nam Đàn phát động “ Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2020 

05/10/2020 31/12/2020

Trường tiểu học Xuân Hòa

7 0

​​​​​​​Sáng ngày 5/10/2020, tại Trường THCS xã Xuân Hòa, UBND huyện Nam Đàn đã tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.Dự lễ có đồng chí Vương Hồng Thái- UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT UBND Huyện; đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Hội Khuyến học huyện và các ban, ngành huyện Nam Đàn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, Hội Khuyến học, Trung tâm HTCĐ, các trường học trên địa bàn xã Xuân Hòa.

Sáng ngày 5/10/2020, tại Trường THCS xã Xuân Hòa, UBND huyện Nam Đàn đã tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.Dự lễ có đồng chí Vương Hồng Thái- UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT UBND Huyện; đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Hội Khuyến học huyện và các ban, ngành huyện Nam Đàn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, Hội Khuyến học, Trung tâm HTCĐ, các trường học trên địa bàn xã Xuân Hòa.

( Đ/c Vương Hồng Thái - UVBTV - phó chủ tịch TT-UBND huyện phát biểu tại buổi lễ )

( Các em học sinh về tham gia buổi lễ phát động )

 

( Toàn cảnh buổi lễ )

Với chủ đề “ Chuyển đối số thúc đẩy học tập suốt đời”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 ở Nam Đàn được tổ chức với thông điệp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong việc chung tay xây dựng xã hội học tập, đặc biệt quan tâm vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Trên tinh thần đó, lãnh đạo huyện đã yêu cầu, đối với học sinh hãy tận dụng mọi thời gian, mọi cơ hội, mọi điều kiện cũng như các phương tiện thông tin đại chúng để không ngừng vươn lên học tập tốt, biết vận dụng kiến thức đã học tập vào thực tiễn cuộc sống. Đối với phụ huynh và nhân dân, hãy tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập và học tập suốt đời, tự mình học tập bằng cách tham gia các đợt tập huấn, tìm hiểu thông tin qua sách báo, qua mạng Interrnet. Đối với Hội khuyến học huy động các tập thể, cá nhân hảo tâm tham gia đóng góp nguồn lực khuyến học khuyến tài cho quê hương. Đối với Trung tâm học tập công đồng, xây dựng nâng cấp thư viện cộng đồng, tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn hiệu quả. Đối với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các hội cần quán triệt sâu rộng, nâng cao nhận thức cho hội viên, nhân dân về vai trò chuyển đổi số với việc học tập suốt đời. Đối với các đơn vị trường học tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động dạy học, nhất là dạy học trực tuyến, tích cực ứng dụng CNTT vào dạy học, kiểm tra đánh giá v.v…. nhằm chung tay xây dựng xã hội học tập, từ đó nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài cho quê hương, đất nước./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )

Bản đồ

Lịch trình mẫu