Đền Hồ Sơn
Đền Hồ Sơn
Đền Hồ Sơn

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0932311801

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: denhoson@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn
Di tích lịch sử đền Hồ Sơn thờ thái phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoan, người đã có công trong sự nghiệp trùng hưng nhà Lê, đây là một địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh lịch sử có ý nghĩa đối với nhân dân địa phương và các vùng phụ cận từ nhiều đời nay.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn
Di tích lịch sử đền Hồ Sơn thờ thái phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoan, người đã có công trong sự nghiệp trùng hưng nhà Lê, đây là một địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh lịch sử có ý nghĩa đối với nhân dân địa phương và các vùng phụ cận từ nhiều đời nay.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí