Đền Giáp Đông
Đền Giáp Đông
Đền Giáp Đông

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: dengiapdong@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Đền Giáp Đông - ngụ tại xã Nam Trung - huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An là nơi nhân dân lập nên thờ tự Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, người có công khai phá mở rộng đất đai cho làng.

Khi Lý Nhật Quang con trai thứ 8 của Vua Lý Thái Tổ về làm tri châu Nghệ An thực thi chủ trương khai phá mở rộng đất đai, làng xóm. Cánh đồng Đạ Trại ra đời, từng cụm dân cư hình thành và phát triển, các vùng dân cư sơ khai này hợp nhập với dân vùng Hoành Sơn được gọi là Nam Hoa Thượng.

Nam Hoa Thượng là tên khai sinh đầu tiên, là tiền thân của làng xã sau này.

Từ đó về sau theo đà mở rộng đất đai và phát triển dân số, từng cụm dân cư lớn lên tách khỏi cộng đồng cũ, lập nên làng mới, xóm mới như Thượng, Hạ, De Đình, Đông Huê. Lập nên làng mới mang tên Dương Liễu.

Phía nam đồng Đại Trại là Trang Cần Trung, tách khỏi Nam Hoa Thượng, cùng với các cụm dân cư mới lập thành một xã mang tên mới, đó là Nam Hoa Trung rồi Nam Thận, Trung Thận và cuối cùng là Trung Cần cho tới sau này.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền Giáp Đông - ngụ tại xã Nam Trung - huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An là nơi nhân dân lập nên thờ tự Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, người có công khai phá mở rộng đất đai cho làng.

Khi Lý Nhật Quang con trai thứ 8 của Vua Lý Thái Tổ về làm tri châu Nghệ An thực thi chủ trương khai phá mở rộng đất đai, làng xóm. Cánh đồng Đạ Trại ra đời, từng cụm dân cư hình thành và phát triển, các vùng dân cư sơ khai này hợp nhập với dân vùng Hoành Sơn được gọi là Nam Hoa Thượng.

Nam Hoa Thượng là tên khai sinh đầu tiên, là tiền thân của làng xã sau này.

Từ đó về sau theo đà mở rộng đất đai và phát triển dân số, từng cụm dân cư lớn lên tách khỏi cộng đồng cũ, lập nên làng mới, xóm mới như Thượng, Hạ, De Đình, Đông Huê. Lập nên làng mới mang tên Dương Liễu.

Phía nam đồng Đại Trại là Trang Cần Trung, tách khỏi Nam Hoa Thượng, cùng với các cụm dân cư mới lập thành một xã mang tên mới, đó là Nam Hoa Trung rồi Nam Thận, Trung Thận và cuối cùng là Trung Cần cho tới sau này.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí