Đền Giáp Bảo
Đền Giáp Bảo
Đền Giáp Bảo
Đền Giáp Bảo
Đền Giáp Bảo

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: giapban@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Đền Giáp Bảo - ngụ tại xã Nam Trung - huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An. Đền thờ là nơi thờ tự nguời thật, việc thật, chính là những con người đã từng sống và hy sinh vì một nền độc lập của nước nhà, hay những người có công, có sức ảnh huởng to lớn đến tinh thần nguời dân, chính họ tạo cho nguời dân tin tuởng, sùng bái và sau khi chết đi họ đuợc phong thánh hoặc thần giống như: Hưng Đạo Vuơng Trần Quốc Tuấn, hay Bác Hồ.. Đền thờ và điện thờ là công trình kiến trúc được xây dựng để thờ cúng một vị thần hoặc một danh nhân quá cố. Nhiều đền thờ dành cho các thần thánh trong tôn giáo hoặc tín ngưỡng địa phương. Nhiều đền thờ được xây dựng để ghi nhớ công ơn của một anh hùng có công với đất nước hay công đức của một cá nhân với địa phương mà được dựng lên theo truyền thuyết dân gian. Hiện nay, di tích đang là địa chỉ văn hóa quen thuộc của nhân dân địa phương, là một trong những di tích đang phát huy tốt giá trị văn hóa trên ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền Giáp Bảo - ngụ tại xã Nam Trung - huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An.

Đền thờ là nơi thờ tự nguời thật, việc thật, chính là những con người đã từng sống và hy sinh vì một nền độc lập của nước nhà, hay những người có công, có sức ảnh huởng to lớn đến tinh thần nguời dân, chính họ tạo cho nguời dân tin tuởng, sùng bái và sau khi chết đi họ đuợc phong thánh hoặc thần giống như: Hưng Đạo Vuơng Trần Quốc Tuấn, hay Bác Hồ..

Đền thờ và điện thờ là công trình kiến trúc được xây dựng để thờ cúng một vị thần hoặc một danh nhân quá cố.

Nhiều đền thờ dành cho các thần thánh trong tôn giáo hoặc tín ngưỡng địa phương.

Nhiều đền thờ được xây dựng để ghi nhớ công ơn của một anh hùng có công với đất nước hay công đức của một cá nhân với địa phương mà được dựng lên theo truyền thuyết dân gian.

Hiện nay, di tích đang là địa chỉ văn hóa quen thuộc của nhân dân địa phương, là một trong những di tích đang phát huy tốt giá trị văn hóa trên địa bàn. Bên cạnh đó di tích còn là nơi giao lưu gặp gỡ, tăng thêm sự cố kết cộng đồng, nơi bảo lưu những nét đẹp truyền thống của nhân dân như lễ hội làng, lễ tế, lễ rước, các trò chơi dân gian,…Thông qua các hoạt động văn hóa đã khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc của thế thệ trẻ.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí