Đền Câu (Đền Lân Sơn)
Đền Câu (Đền Lân Sơn)
Đền Câu (Đền Lân Sơn)
Đền Câu (Đền Lân Sơn)
Đền Câu (Đền Lân Sơn)
Đền Câu (Đền Lân Sơn)

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: dencau@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Đền Câu

Đền có từ thời Lý, Thần phả ghi rằng: vào triều Vua Lý Anh Tông niên hiệu Đại Định (1140 – 1162) có lửa thiêng giáng xuống nơi đây 3 đêm liền. Nhân dân cung kính lập đền thờ, tôn Ngài là Trần Thánh Tông, niên hiệu Bảo Phù (1273 – 1278) . Đền được xây dựng lớn bao gồm đền Thượng, đền Trung, bái đường, tả hành lang, hữu hành lang, có ngựa, có voi quỳ trước cửa Tam Quan.

Trong đền tế khí có đầy đủ, đáng lưu ý là câu đối”

“Đại định Lý sơ tam dạ hỏa

Bảo phù Trần hậu ức niên hương”

Nghĩa là: Đầu đời Lý, niên hiệu Đại Định có lửa sang trong 3 đêm; cuối đời Trần, niên hiệu Bảo Phù có hương khói lâu dài (10 vạn năm).

Đôi câu đối này làm lại năm 1895, vào thời Thành Thái, hiện còn được bảo tồn, còn rõ niên đại “Thành Thái ất vị đông”.

Trong gần 900 năm lịch sử, nhiều dấu ấn của thời đại còn lưu lại.Tính đến nay, lịch sử đền đã gần 900 năm. Đây là một trong 27 ngôi đền và chùa ở 2 xã Hồ - Liễu còn được bảo tồn.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền Câu

Đền có từ thời Lý, Thần phả ghi rằng: vào triều Vua Lý Anh Tông niên hiệu Đại Định (1140 – 1162) có lửa thiêng giáng xuống nơi đây 3 đêm liền. Nhân dân cung kính lập đền thờ, tôn Ngài là Trần Thánh Tông, niên hiệu Bảo Phù (1273 – 1278) . Đền được xây dựng lớn bao gồm đền Thượng, đền Trung, bái đường, tả hành lang, hữu hành lang, có ngựa, có voi quỳ trước cửa Tam Quan.

Trong đền tế khí có đầy đủ, đáng lưu ý là câu đối”

“Đại định Lý sơ tam dạ hỏa

Bảo phù Trần hậu ức niên hương”

Nghĩa là: Đầu đời Lý, niên hiệu Đại Định có lửa sang trong 3 đêm; cuối đời Trần, niên hiệu Bảo Phù có hương khói lâu dài (10 vạn năm).

Đôi câu đối này làm lại năm 1895, vào thời Thành Thái, hiện còn được bảo tồn, còn rõ niên đại “Thành Thái ất vị đông”.

Trong gần 900 năm lịch sử, nhiều dấu ấn của thời đại còn lưu lại.Tính đến nay, lịch sử đền đã gần 900 năm. Đây là một trong 27 ngôi đền và chùa ở 2 xã Hồ - Liễu còn được bảo tồn.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí