Đền Cả
Đền Cả
Đền Cả

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: denca@mynghean.vn

Địa chỉ: Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Đền Cả hay còn gọi là Đền Kim Ô,  thờ một vị tướng dưới thời vua Mai Hắc Đế, thống lĩnh của 8 vạn tinh binh.

Ai về Nam Thái mà xem

Đền thờ thống lĩnh linh thiêng cực kỳ

Nếu mà gặp phải gian nguy

Đến đền thống lĩnh lạy quỳ sẽ qua

Ai bị vận hạn trong nhà

Đến đây cầu khấn vận qua tốt lành

Ai muốn cầu nguyện công danh

Đến đây tấu trình Ngài sẽ ban cho

Ai mà gặp phải rủi ro

Đến đây cầu khấn Ngài cho an toàn

Ai mà đi Bắc vào Nam

Đến đây cầu khấn an toàn lo chi

Đi bộ cũng khấn nơi ni

Xuất ngoại tới khấn việc gì mà lo

Miễn rằng chớ có thờ ơ

Thành tâm cầu nguyện là toại nguyện ngay

Nếu ai duyên số chưa hay

Đến đây cầu khấn sự may đến liền

Nếu mà mắc bệnh đảo điên

Đến đây cầu nguyện bình yên thôi mà.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền Cả hay còn gọi là Đền Kim Ô,  thờ một vị tướng dưới thời vua Mai Hắc Đế, thống lĩnh của 8 vạn tinh binh.

Ai về Nam Thái mà xem

Đền thờ thống lĩnh linh thiêng cực kỳ

Nếu mà gặp phải gian nguy

Đến đền thống lĩnh lạy quỳ sẽ qua

Ai bị vận hạn trong nhà

Đến đây cầu khấn vận qua tốt lành

Ai muốn cầu nguyện công danh

Đến đây tấu trình Ngài sẽ ban cho

Ai mà gặp phải rủi ro

Đến đây cầu khấn Ngài cho an toàn

Ai mà đi Bắc vào Nam

Đến đây cầu khấn an toàn lo chi

Đi bộ cũng khấn nơi ni

Xuất ngoại tới khấn việc gì mà lo

Miễn rằng chớ có thờ ơ

Thành tâm cầu nguyện là toại nguyện ngay

Nếu ai duyên số chưa hay

Đến đây cầu khấn sự may đến liền

Nếu mà mắc bệnh đảo điên

Đến đây cầu nguyện bình yên thôi mà.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí