Đền Bà Cô
Đền Bà Cô

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: denbaco@mynghean.vn

Địa chỉ: Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nam Đàn

Tương truyền đền được xây dựng từ thời nhà Trần. Thờ một vị nữ tướng trong một lần đưa quân dẹp loạn, bị giặc vây khốn, bà một mình một ngựa chạy thoát đến bên cạnh bờ sông Lam thì qua đời. Để tướng nhớ công lao của bà, người dân nơi đây lập đền thờ đời đời hương khói. Qua ngàn tuế nguyệt thời gian cho đến ngày nay, tên tuổi của bà đã không còn ai nhớ, người đời gọi miếu thờ bà gọi là miếu Bà Cô.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Tương truyền đền được xây dựng từ thời nhà Trần. Thờ một vị nữ tướng trong một lần đưa quân dẹp loạn, bị giặc vây khốn, bà một mình một ngựa chạy thoát đến bên cạnh bờ sông Lam thì qua đời. Để tướng nhớ công lao của bà, người dân nơi đây lập đền thờ đời đời hương khói. Qua ngàn tuế nguyệt thời gian cho đến ngày nay, tên tuổi của bà đã không còn ai nhớ, người đời gọi miếu thờ bà gọi là miếu Bà Cô.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí